ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ทัศนศึกษาหัวหิน ซาฟารี (Huahin safari & Adventure Park)
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
หัวหินซาฟารีแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์ค (Huahin safari & Adventure Park)
สำหรับนักเรียนอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด
ใกล้ชิดกับธรรมชาตินักเรียนเกิดความรู้พร้อมกับบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน

<<โดย : Siriwan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World)
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียนในโลกแห่งความสุขในรูปแบบของสวนสนุก ได้ทั้งความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565(NST Fair 2022)
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (NST Fair 2022) ภายใต้แนวคิด
"ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" เพื่อให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรูคุณต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ พิธีมิสซาทางศาสนาคริสต์(คาทอลิก) กิจกรรมจิตอาสา
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีมิสซาทางศาสนาคริสต์(คาทอลิก) กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2565 ณ วัดแม่พระสายประคำ

<<โดย : Khemika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ณ วัดแม่พระสายประคำ และสำนักสงฆ์ดอนเหียง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14