ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยบริษัทพรสกุลทัวร์   ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ
และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์)
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณบริษัทพรสกุลทัวร์
ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์)
และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง

เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก

ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 จำนวน 48 รางวัล  
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน   
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 มกราคม 2561  ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส (สร้างที่อยู่พระเยซู)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการสร้างที่อยู่พระเยซู อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส
(เรียนรู้ห่อของขวัญ และและสร้างต้นคริสต์มาส)

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีการเรียนรู้ห่อของขวัญเพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
และสร้างต้นคริสต์มาส อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับ เบ๊น-โบ๊ท
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการการ์ตูนโทรทัศน์ เบ๊น-โบ๊ท จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ อนุบาล 1- 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก การดูแลสุขภาพ
และเล่นเกมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 24- วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116