วันที่ 9 เมษายน - 10 เมษายน 2557
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลงานการตัดแต่งภาพด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14