ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส
(เรียนรู้ห่อของขวัญ และและสร้างต้นคริสต์มาส)

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีการเรียนรู้ห่อของขวัญเพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
และสร้างต้นคริสต์มาส อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับ เบ๊น-โบ๊ท
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการการ์ตูนโทรทัศน์ เบ๊น-โบ๊ท จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ อนุบาล 1- 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก การดูแลสุขภาพ
และเล่นเกมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 24- วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีต้อนรับแม่พระฟาติมา
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีวจนพิธีต้อนรับพระรูปแม่พระฟาติมา  พิธีแห่แม่พระ และขอพรแม่พระ
โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
วันพฤหัสที่ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา   
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
และเดือนแห่งการระลึกถึงการสวดสายประคำถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ  เพื่อแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิการชาวไทย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา " การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน" 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วม ประชุมสัมมนา
" การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน"
  
ณ ห้องประชุม Convention Hall สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14