ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
วจนพิธีต้อนรับแม่พระฟาติมา
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีวจนพิธีต้อนรับพระรูปแม่พระฟาติมา  พิธีแห่แม่พระ และขอพรแม่พระ
โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
วันพฤหัสที่ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา   
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
และเดือนแห่งการระลึกถึงการสวดสายประคำถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ  เพื่อแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิการชาวไทย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา " การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน" 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วม ประชุมสัมมนา
" การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน"
  
ณ ห้องประชุม Convention Hall สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14