ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพประจำปี ป.4,ม.1,ม.3
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK
และตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) และคุณครู ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ชั้น ป.6,ม.1,ม.2
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
โดยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มาให้บริการฉีดวัคซีน
ณ อาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 103 ปี (โดม) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน
วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียน (On site) พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน(ON SITE)ระดับชั้น ป.5,ม.2
วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพประจำปี ชั้น ป. ,ม.2
วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) และคุณครู ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมไว้อาลัยแด่คุณแม่ของคุณครูกรกนก เกียรติสี่สกุล
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของคุณแม่สมพิศ ระตะสา คุณแม่ของคุณครูกรกนก เกียรติสี่สกุล โดยร่วมวางพวงหรีด
ทำบุญ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ด้วยความอาลัยยิ่ง จากคณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ชั้น ป.6,ม1
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราช ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราช ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย โดยร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14