ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรม หนูน้อยอาเซียน Math Bingo คำศัพท์หรรษา
และกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 15 - วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัทBrain Innovaion ร่วมทำกิจกรรม
หนูน้อยอาเซียน Math Bingo คำศัพท์หรรษา และกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้อีกมากมาย

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณบริษัท Brain Innovaion ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการ "คู่หูสู้หวัด" โดยบริษัท เยเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท เยเนอรัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เสริม ฟริทซีพลัส จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวิธีดูแลสุขภาพและวิธีป้องกันหวัดด้วยตนเอง
ภายใต้ชื่อโครงการ "คู่หูสู้หวัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี
โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
สาธิตวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน ร่วมเล่นเกมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัย
ตอบคำถามชิงรางวัลจากพี่ฟริชซีและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับรางวัลของที่ระลึกจากทางโครงการ

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สร้างเสริมภูมิต้านทานโรคแก่นักเรียน
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ให้บริการสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค แก่นักเรียน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน (MMR2)

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนำพวงหรีดไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
โดยต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทย จัดกิจกรรมสอนฟุตบอล
แจกเครื่องดื่มไมโล
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทย
มาจัดกิจกรรมสอนฟุตบอลให้น้อง
และได้แจกเครื่องดื่มไมโล
ให้กับนักเรียนได้ดื่มตั้งแต่ ป.1- ม.3 เพื่อเติมพลังในการเรียนวันนี้
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบคุณ
บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทยเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย
วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายเยาวชนสมานท์
วันพุธ 1-วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีโครงการอบรม"ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
เนื่องในโอกาสนี้ได้มีพิธีเปิดกองลูกเสือ
ของโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
ให้นักเรียนจัดกิจกรรม ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
สรุป และนำเสนอในรูปแบบการแสดงละคร

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนชั้นอนุบาล ป.1 ป.3 และ ป.6

ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรม
โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ และให้บริการทันตกรรมบำบัด

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คิดวิเคราะห์ เรื่อง ญี่ปุ่นวิจารณ์ไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ เรื่องญี่ปุ่นวิจารย์ไทย ในหัวข้อ
"ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี
นักเรียนจะแก้ปัญหาข้อไหนก่อน เป็นอันดับแรก และแก้ไขอย่างไร ?"
เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการพิจารณา
ไตร่ตรองแก้ปัญหาที่มีความละเอียดในการจำแนกแยกแยะ
เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ (ROBOT)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ (ROBOT) เป็นหลักสูตรการเรียนรู้
ที่เป็นพื้นฐานให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์
การเรียนเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)
เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ เข้าใจง่ายและสนุกสนาน เสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "ดูหนัง ฟังสาระ" กับภาพยนต์ เรื่อง ฟ.ฮีแลร์
วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วม "ฟังหนังดูสาระ" จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ร่วมกับมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และบริษัท ไฟว์สตาร์ จำกัด นำภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเสวนา
ณ โรงภาพยนต์
Major Cineplex เซ็นทรัล พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
โดยตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรพย์
วันพฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรัพย์
เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
ต่อยอดการเรียนรู้ทักษะกางวางแผนจัดการด้านการเงินให้กับนักเรียน
และปลูกฝังให้นักเรียนมีการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆในสังคม

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนวางแผน
การกิจกรรมด้วยตนเอง
เรียนรู้ขั้นตอนพิธีไหว้ครูทุกขั้นตอน
และ การทำงานเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "ค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน
"พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย " และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว-ฟ้าขาว

วันศุกร์ ที่ 12- วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย "
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้อง เพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบคุณศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
ที่มาให้ความรู้ความสนุกสนานกับน้องๆ ในครั้งนี้

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากบริษัทสหฮอนด้าประจวบฯ ร่วมกับบริษัท เอ พี.ฮอนด้า จำกัด

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความรู้ และทักษะ
ในการขับขี่รถจักยานยนต์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เคารพกฎจราจร

ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทสหฮอนด้าประจวบฯ และบริษัท เอ พี.ฮอนด้า จำกัด

ที่มอบทุนการศึกษา ให้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2558
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ

เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2558 เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้า
เพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ วัดธรรมมิการามวรวิหารและสำนักสงฆ์ดอนเหียง
โดยร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และสวดมนต์
และเวียนเทียนร่วมกัน
โดยถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวพุทธ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

<<ภาพโดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปีการศึกษา 2558
ได้เข้าร่วมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
ณ ลานแอโรบิก สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558 โดยแข่งขันกีฬา
จำนวน 4 ชนิดกีฬา 1.วิ่งกลับตัว 2.วิ่งระยะสั้น 3. กระโดดไกล 4.วิ่งซิกแซกอ้อมทุ่น
จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

<<ภาพโดย : Wanna : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนวันเปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน
และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเพื่อวัดความรู้ความสามารถนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 มีการจัดประถมนิเทศนักเรียน และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม
เพื่อวัดความรู้ความสามารถนักเรียน

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14