ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
สวัสดิการครู
วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง..หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภาระกิจ...บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

พวกเรา ขอขอบคุณท่านผอ. (ผู้ใหญ่ใจดี)
กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ตัวแทนคณะครู พนักงาน และนักเรียนนำดอกไม้ไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 เรียนภาคฤดูร้อน  
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม - 29 เมษายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานและเสริมทักษะวิชาวิชาต่างๆ
เพื่อเสริมทักษะการบูรณาการโดยสามารถใช้ STEM นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อส่งเสริมดนตรี กีฬา ให้สามารถนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้
เพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมโมทนาคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2558
จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2558
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา 2558  
วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบประกาศนียบัตรตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) และมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมามอบประกาศนียบัตร
ตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บัวงาม รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
และ ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกฝังจิตสาธารณะ
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
นำอาหารมาไปเลี้ยงผู้คุมประพฤติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ ณ โรงเรียนหนองหิน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกตระหนักถึงบุคคล ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม
โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ณะครูและครบครัวศึกษาดูงาน ณ อ.เชียงคาน จ.เลย และ จ.หนองคาย
วันศุกร์ ที่ 19- จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูและครอบครัวโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
ศึกษาดูงาน ณ อ.เชียงคาน จ.เลย ไหว้พระวัดหลวงพ่อพระใส เคารพพระธาตุวัดนักบุญอัลฟอนโซ
และร่วมบริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จ.หนองคาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธร่วมแสดง
งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2559

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายวาเลนไทน์
วันศุกร์ ที่ 12- วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธจัดกิจกรรม
ค่ายวาเลนไทน์ "เรียนก่อนรัก ดีกว่ารักก่อนเรียน "
โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

พร้อมทั้งพิธีเปิดสนามฟุตบอลใหม่ของโรงเรียน โดยมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ และร่วมเตะฟุตบอลกับน้องๆ กิจกรรมต่างๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันอังคาร ที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

  แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย โรงเรียนด่านสิงขร
และ โรงเรียนอุดมราชภักดี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย คุณครูสุพจน์ เกิดทรัพย์ คุณครูสิราวรรณ ลาดน้อย และตัวแทนนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14