ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
   พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียน
แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มี
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นประจำทุกวันจันทร์อยู่แล้ว

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไปของมารดาของคุณครสมนึก แดงฉ่ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณแม่พวง ระตะสา
มารดาของคุณครูสมนึก แดงฉ่ำ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่ของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร  ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่พวง ระตะสา
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการ
แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

   เรียนรู้การทำโบสีดำติดเสื้อ เพื่อถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
เรียนรู้การทำโบสีดำติดเสื้อ เพื่อถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยตนเอง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  ร่วมลงนามถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559  คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เดินทางเข้ามาลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน ในหัวข้อ "เยาวชนซาเลเซียน
มีเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม "
 
วันจันทร์ ที่ 3 - วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 ตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 

เข้าร่วมร่วมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน ในหัวข้อ "เยาวชนซาเลเซียน
มีเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก
เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ HUA-HIN TIQUE ANIMAL SHOW
วันอังคาร ที่ 20 - วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ หัวหิน ทีค มหัศจรรย์โชว์สัตว์แสนรู้
(HUA-HIN TIQUE ANIMAL SHOW) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการด้านสังคม เรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกัน
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่าง 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้จักวิธีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในชีวิตอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อรู้จักและสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองและสังคม

ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าชมวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ
ซึ่งกิจกรรมภายในรองรับเพื่อเปิดประสบกาณ์แก่การเรียนรู้ของนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 การประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
การประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง สังคมเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน สร้างความเสถียรด้วยมือครู

ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ชมการแสดงของคณะครู  จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ คุณแม่ปราณี กำพุฒ  อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย KIDZANIA
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงสำหรับเด็ก ๆ
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านการสวมบทบาทสมมุต
เป็นอาชีพต่างๆมากกว่า 80 อาชีพดั่งที่ผู้ใหญ่เป็น ในเมืองคิดส์ซาเนีย
การสวมบทบาทสมมุตนั้นจะสามารถทำให้เด็กได้รู้จักกับการเติบโตอย่างแท้จริง
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีมิสซาฉลองแม่พระทรงบังเกิด 
วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ 
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น.
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ 
การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกและปฏิบัติจริง
ตั้งแต่การจัดสถานที่ การแสดงละคร 
การร้องเพลง รีวิวประกอบเพลงแม่พระ ออกแบบชุดแต่งกาย
การแสดงทั้งหมดนักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ โดยไม่ต้องแต่งตัวสวยงาม 
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Science and Technology Fair) 

วันอังคาร ที่ 23 และ วันพฤหัสบดี ที่ 25-วันศุกร์ 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559"

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี "

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายเยาวชนซาเลเซียน
วันศุกร์ ที่ 19-20 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน ในหัวข้อ "เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา
มีเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม "
ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จัดโดยคณะกรรมการอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน

นักเรียนเข้าค่ายทั้งหมด 8 คน ดังนี้ 1. เด็กชายธวุฒ สุขแสงทอง
2. เด็กชายธนภัทร จิ้มลิ้ม 3. เด็กหญิงอัจจิมา พงษ์ปราโมทย์ 4. เด็กหญิงศิลป์ศุภา มีมุข
5. เด็กหญิงจินดาพร ศิริวิโรจน์ 6. เด็กหญิงกุสรินทร์ ตุ้มทอง 7. เด็กหญิงปิยวรรณ ภูผา
8. เด็กหญิงโสรยา คงศร
ี และมีคุณครูสาลีวรรณ วัชรศักดิ์ไพศาล เป็นคุณครูผู้ดูแล

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
วันเสาร์ ที่ 13- วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครู ประกอบด้วย เรื่อง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมสอบถามรายวัน คณิตคิดในใจ การอ่านออก เขียนคล่อง สื่อสารถูกต้อง
สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งติดตาม เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
และหลักสูตรเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โดยมีอาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว บรรณาธิการบริหาร
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้แก่คณะครู ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมให้กับแม่ด้วยตนเอง ซึ่งมีการวางแผน
และจัดเตรียมงานภายในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี  
9 มิถุนายน 2559
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.59"

โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14