ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 
คุณสมชาย เสรีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 
บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์   คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า  และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี  บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์ และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 คณะครูและครอบครัวศึกษาดูงาน ณ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย  
วันเสาร์ ที่ 11- จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและครอบครัว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค ศึกษางานพุทธศิลป์ ณ วัดร่องขุ่น
สักการะพ่อขุนเม็งรายเพื่อความเป็นสิริมงคล ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย
กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง
และภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Siwalak : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นาย จิรากร   เนาวบุตร (ศิษย์เก่ารุ่น 30) และนายกษิดิ์เดช   สวัสดิมงคล (ศิษย์เก่ารุ่น 30)
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน บริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ โดยบริษัทพรสกุลทัวร์
เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน
และร่วมพิธีปลงศพ

วันอาทิตย์ ที่ 22 และวันที่ 24 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน อธิการโรงเรียน
ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ และร่วมพิธีปลงศพ
และเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานศานติคาม จังหวัดนครปฐม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 "
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 "
ขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ รัหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบันเดียวกัน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเพื่อจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
วันอาทิตย์ ที่ 15 - จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โดยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนัเรียน
เดินทางไปจัดกิจกรรม
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี
ในระหว่างการเดินทางได้ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1
 สวนสัตว์ดุสิต โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ จ. พระนครศรีอยุธยา
วัดสมานรัตนาราม จ. ฉะเชิงเทรา

<<โดย : Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 13 - เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเซนต์กาเบียล สันติพัฒนา
ร่วมกับ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
พ.ต.อ. อำพล  อมรลักษณ์ปรีชา  
ผกก.สภ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร.ต.อ.ปรีชา บุญเกตุ รอง สว. ฝอ.1 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง
และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
( โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ปีที่ 4 )
วันอาทิตย์ ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชมมรดกโลกปราสาทวัดพู ชมน้ำตกไนแองการ่าเอเชีย(คอนพะเพ็ง) น้ำตกหลี่ผี ไร่ชา
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม ฯลฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ

เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
การแสดงกำเนิดพระเยซู (ภาคภาษาอังกฤษ) ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น
และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484
กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื่องในงานสดุดีวีรชน 2484 เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9
 ทั้งนี้เพื่อสดุดีวีรชนรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละของ เหล่าวีรชน 8 ธันวาคม 2484

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 90 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  อมรมสุดยอดเทคนิคการสอน สำหรับครูยุคใหม่
(Excellent Teaching Techniques) Thailand Education

วันพฤหัสบดี ที่ 24- วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้ครูเข้าร่วมการอบรม สุดยอดเทคนิคการสอน สำหรับครูยุคใหม่
(Excellent Teaching Techniques) Thailand Education โดยมีสาระในเรื่อง
เทคนิคการสอนสมัยใหม่ การเตรียมการสอน การประเมินผลนักเรียน
เทคนิคการสอนด้วยกระบวนการ Coaching
ณ ชั้น 4 MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
และบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ โดยทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
และบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ โดยทางโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมการทำดีด้วยกาย การทำดีด้วยวาจา และการทำดีด้วยใจ
และกล่าวถ้อยคำปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึง
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ และ มารีนปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้ และ ความสนุกเพลิดเพลิน
โดยเฉพาะนักเรียนได้ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ อย่างใกล้ชิด

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 17-วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฟาวน์ เทน ทรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง
ความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์จาเพื่อน
พี่น้อง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 17-วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฟาวน์ เทน ทรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง
ความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์จาเพื่อน
พี่น้อง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันที่ 1 ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ในกิจกรรมวันแรก ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14