ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 28- เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย : :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (สนามหลวง) จิ๋นซีฮ่องเต้:
จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา นิทรรศการระดับโลก
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (สนามหลวง)
จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา
นิทรรศการระดับโลกเป็นหนึ่งในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

โดย : :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดนักบุญราศี นิโคลาส อำเภอปากช่อง
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ณ วัดนักบุญราศี นิโคลาส อำเภอปากช่อง
วัดคาทอลิกแห่งแรกและแห่งเดียวของเขาใหญ่ และได้รับยกย่อง
ว่าเป็นโบสถ์สวยที่สุดของภาคอีสาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

<<โดย : :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง 2562
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก
ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
จัดโดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) ชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween) 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวตะวันตก โดยกิจกรรม มุ่งเน้นการพูดเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ และคำศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีน ซึ่งนักเรียนมีการวางแผนการแต่งกายแบบประหยัด ค้นคว้าประวัติวันฮาโลวีน พร้อมทั้งประวัติของผีที่ตนแต่งกาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ สอดแทรกไปด้วยทักษะความรู้มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรัพย์ 2562
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่วางแผนการออมเงิน
และออมเงินได้มากที่สุด เนื่องในกิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรัพย์ และเงินนำฝากธนาคารออมสิน
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ต่อยอดการเรียนรู้ทักษะ การวางแผนจัดการด้านการเงิน
ให้กับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆในสังคม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทำการสอนเป็นเวลา
13 ชั่วโมงต่อ 1 ชั้นเรียน ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน เป็นเวลา 13 สัปดาห์
ในภาคเรียนที่ 1 ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบพระคุณ ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดื่มนมตอนเช้า
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนดื่มนมสดใหม่ เป็นประจำทุกวัน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
วันที่ 23-26 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแสดงความอาลัย
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูสันติ เทียนนาค
ณ วัดเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์แสดงความเสียใจกับครอบครัว
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่ คุณครูสันติ เทียนนาค
ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ
ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ คุณครูสันติ เทียนนาค
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

<<โดย :Wanida: ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
วันเสาร์ ที่ 28- วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนรู้นอกสถานที่
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานมารีย์คล้องใจสายใยสัมพันธ์ ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมงาน " มารีย์คล้องใจสายใยสัมพันธ์ " ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกันชมการแสดงของคณะครู
จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรียที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ
คุณแม่ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
และสนุกสนาน ณ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอมรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการอมรมสัมมนาครูโรงเรียน ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
สังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง "บทบาทของครูผู้ร่วมในการประกาศข่าวดีใหม่"
โดยบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ (วิทยากร)
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน
วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ และการแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพฟัน และเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิกทันตกรรม สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
มาให้บริการด้านการส่งเสริม และป้องกันโรคทางทันตกรรมแก่นักเรียน มีการมอบแปรงสีฟัน
พร้อมยาสีฟันแก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพปากและฟันกับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand Pan Pacific
Abacus Mental Arithmetic Association คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษ
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 20

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมแข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand Pan Pacific Abacus
Mental Arithmetic Association คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 20 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมามารถทางการคำนวณ
และภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาซึ่งมีความสำคัญ ต่อการเรียนและชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
อีกทั้งนักเรียนได้มีสนามสอบ ที่จะทดสอบทักษะพื้นฐานของตนเอง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง
ที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

<<โดย : Kannika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) "จุดประกายความคิด เสริมสร้างจินตนาการ"
 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562
วันจันทร์ ที่ 19- วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2562 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรูคุณต่อบิด มารดา
และสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพตามความรู้ ความถนัด และความสนใจ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562
เพื่อปลูกฝังด้านภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับคนทั้งโลก และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14