ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
เล่นเกมฝึกทักษะสูตรคูณ และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 หลังจากสอบเสร็จ นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการท่องสูตรคูณ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
นอกจากสนุกสนานแล้ว ยังฝึกความรู้ ความจำ ความสามัคคี และการแก้ปัญหา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบวิชาภาษาไทย
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 สอบวิชาภาษาไทย


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์การวัดผลทางการเรียนรู้
วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการสอบวัดผลการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 1 โดยวัดและประเมินผลจากรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียน ดังนี้

วันที่ 30 กันยายน 2556 สอบการไหว้ สวดมนต์ แผ่เมตตา และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สอบท่องสูตรคูณ และสอบคณิตศาสตร์
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 สอบอ่านภาษาไทย คําราชาศัพท์ และสอบวิชาภาษาไทย
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสังคมศึกษา
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 สอบวิชาวิทยาศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนโชว์ความสามารถด้านดนตรี
วันศุกร์ ที่ 27 และวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2556 นักเรียนโชว์ความสามารถทางด้านดนตรี
ณ ถนนคนเดิน ชายหาดอ่าวประจวบฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เช้าวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 เช้าวันนี้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
บ่ายวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทดสอบวิชาลูกเสือ
วันพฤหัส ที่ 26 กันยายน 2556 มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ พร้อมทั้งทดสอบวิชาลูกเสือ
โดยผู้อำนวยการกำหนดสถานการณ์ และให้นักเรียนช่วยกันคิดวางแผน แก้ปัญหา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
วันพฤหัสบดี ที 26 กันยายน 2556 คุณครูสุพจน์ เกิดทรัพย์ คุณครูวนิดา ขำคำ และคุณครูกรรณิกา เย็นใจ
เป็นตัวแทนโรงเรียนไปเยี่ยมเด็กชายสุขุม  สีแสง ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชน ซึ่งขณะนี้มีอาการดีขึ้นได้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ พร้อมทั้งของเยี่ยม เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย และร่วมเป็นกำลังใจ
ให้นักเรียนมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น และกลับมาเรียนตามปกติ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คุณครูเข้าร่วมการอบรม
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 คุณครูธงชัย กาญจนานุรักษ์ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
และรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ
โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ความเป็นผู้นำ และความสามัคคี
โดยใช้เกมจัดกลุ่ม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เช้านี้ที่ พ.ม.ป.
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 รายงานข่าวและวิเคราะห์ข่าว ทดสอบทักษะคณิตศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะภายใน
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการแข่งขันทักษะภายในเพิ่มเติม ดังนี้
การอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ร้องเพลงชาติ ทักษะคณิตศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมทันตสุขภาพในโรงเรียน
วันที่ 20 กันยายน 2556 ซิสเตอร์เบญจมาศ  โสภาราษฎร์ คุณครูวนิดา ขำคำ
และคุณครูวรรณา พืชผล อบรมทันตสุขภาพในโรงเรียน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ขาว สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
วันที่ 19-20 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ขาว ขึ้น
เพื่อให้นักเรียนและครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกีฬา ซึ่งมีรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

19 ก.ย. 56
เช้า
แข่งขันวิชาการ
แข่งขันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ/ท่องสูตรคูณ
บ่าย
แข่งขันฟุตซอล ชาย,หญิง กรีฑา ระดับประถม-มัธยม
แข่งขันวิ่งวิบากระดับประถม-มัธยม (นักเรียนและครูทุกระดับชั้น)
20 ก.ย. 56
เช้า
แข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
    ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ภาษาไทย
 
บ่าย
แข่งขันวิ่งผลัด แข่งขันซุปเปอร์แมนร่าเริง ระดับประถม-มัธยม
  แข่งขันเหยียบลูกโป่ง ระดับประถม มัธยม และคุณครู
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน)
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์เห็นความสำคัญของทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จึงได้จัดการแข่งขันท่องสูตรคูณ และท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ แข่งขันกันเป็นห้องเรียนเพื่อสะสมคะแนน
ไปรวมกับการแข่งขันกีฬาภายใน
ซึ่งผู้อำนวยการเห็นว่านักเรียนต้องเก่งให้รอบด้าน
ดังนั้นก่อนสนุกสนานกับการแข่งกีฬา ต้องฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
วันที่ 19 กันยายน 2556


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เก็บตกรูปเด็กๆ ระหว่างรอการแข่งขัน
มาดูกันว่าก่อนแข่งขันเด็กจะเคร่งเครียด และตื่นเต้นกันขนาดไหน

ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน    
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียน ช่วยให้โรงเรียนดูสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

เบื้องหลังก่อนการแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน พ.ม.ป. ครั้งที่ 1   
กิจกรรมแข่งขันขบวนพาเหรดในครั้งนี้ นักเรียนคิดและวางแผนกันเองภายในห้อง

เบื้องหลังการทำงานจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14