ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ
ชั้น ป.1-ป.4 ได้ร่วมกิจกรรม เด็กๆ สนุกสนานและได้ความรู้มากมาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 จะจัดกิจกรรมขึ้นด้วยตนเองโดยแบ่งหน้าที่กันภายในห้อง
เพื่อจะจัดกิจกรรมขยายผลความรู้ที่ได้ศึกษาจากการร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพื่อให้น้องๆ ชั้นอนุบาล - ป.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คอยติดตามชมกันนะค่ะว่าเด็กๆ จะจัดกิจกกรรม
ได้น่าสนใจ และน่าตื่นเต้นขนาดไหน !!!!!

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2556
National Science and Technology Fair 2013
วันเสาร์ ที่ 16 คณะครูจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2556
National Science and Technology Fair 2013
วันพฤหัสบดี ที่ 15 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2556
National Science and Technology Fair 2013
วันพุธ ที่ 14 นักเรียนชั้น ป.5,ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
กิจกรรมการเรียนรู้ และการแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

กิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่
ในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

ซ้อมใหญ่กิจกรรมวันแม่
ซ้อมพิธีวันแม่ ที่โรงเรียนจะกิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

คุณครูสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หัวใจของการทำงาน และความคิดที่แตกต่าง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

การเรียนเสริมทักษะการเรียนรู้
มีการเรียนการสอนวันจันทร์-วันศุกร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

การเรียนเสริมวันเสาร์
มีการเรียนการสอนวันเสาร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โดยช่วงเช้าจะเรียน 3 วิชาหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนช่วงบ่ายจะเรียนวิชาเลือก
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน คือ กีฬา คอมพิวเตอร์ และศิลปะ
ดูตารางเรียนเสริมวันเสาร์

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14