ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
โครงการ พ.ม.ป. ออมทรัพย์
วันพฤหัสดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 โครงการ พ.ม.ป. ออมทรัพย์ โดยฝ่ายปกครอง ร่วมกับธนาคารออมสิน
แจกกระปุกออมสินให้เด็กๆ
นอกจากจะเป็นของสะสมที่แสนน่ารักแล้วยังช่วยให้เด็กๆ รู้จักการออมเงินอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เช้านี้ที่ พ.ม.ป.
เช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สอบเขียนเรียงความ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 วิชาภาษาอังกฤษ และดนตรี
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
และการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คุณครูสุพจน์ เกิดทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนในสังกัดอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ 26-27 ตุลาคม 2556
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อม O-NET และเรียนเสริมช่วงปิดเทอม วันที่ 5
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แนะนำวิทยกรสอนเสริมเตรียมพร้อม O-NET
วิทยากรจากบริษัท เคมีเซ็นเตอร์ 99 จำกัด จำนวน 8 ท่าน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนเสริมช่วงบ่ายวิชาวิชาเลือก นักเรียนชั้น ป.1-ม.1
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อม O-NET และเรียนเสริมช่วงปิดเทอม วันที่ 3
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2556 วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีขอขอบคุณการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียน ช่วยให้โรงเรียนดูสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน
เตรียมความพร้อม O-NET และเรียนเสริมช่วงปิดเทอม วันที่ 2
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อม O-NET และเรียนเสริมช่วงปิดเทอม
วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนนการสอนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ O-NET
สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6 , ม.2 , ม.3 และเรียนเสริมสำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ
สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าจังหวะตอนเช้า
ทุกๆ เช้า จะมีกิจกรรมเข้าจังหวะ ช่วยให้การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยผ่อนคลาย
ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟีน ซึ่งก่อให้เกิดความสุข เพราะว่าขณะออกกำลังกาย อย่างมีความสุข
ไร้การแข่งขัน จึงไม่มีความเครียด เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะสอบ

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14