ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
สัปดาห์ดาถวายพระพร ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นักเรียน ชั้น ป.3 และ ม.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ถวายพระพร
ร้อยใจภักดิ์รักพ่อหลวง
คณะครูร่วมวางพวงมาลา วันระลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484
วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2556 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันระลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 เพื่อเป็นการรำลึก และเชิดชูวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ
ทหารของไทยที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองกำลังทหารญี่ปุ่น ซึ่งยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ณ กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแสดงศักยภาพนักเรียน
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดการแสดงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้านดนตรีและการแสดง ณ ถนนคนเดิน ชายทะเลอ่าวประจวบฯ
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ คุณเกรียงไกร ไกรทอง
ที่ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมผู้นำและผู้ประสานงานในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเตรียมผู้นำ
และผู้ประสานงานในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ค่ายมารีย์สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ และนักเรียนตัวแทนจำนวน 6 คน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์ดาถวายพระพร ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
วันพุธ ที่ 4 - 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ถวายพระพร
ร้อยใจภักดิ์รักพ่อหลวง ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมถวายพระพร และมีการให้คะแนน
เพื่อประกวดการถวายพระพรของแต่ละระดับชั้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมขบวนเดินเทิดพระเกียรติ
โดยเดินจากกองบิน 5 ถึง ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556(ช่วงเช้า) ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญตักบาตร งาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์ดาถวายพระพร ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
วันพุธ ที่ 4 - 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ถวายพระพร
ร้อยใจภักดิ์รักพ่อหลวง เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
ขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
มีการแข่งขันต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และการทำความดีถวายในหลวง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัย ให้กับ นายชวลิต ภูมิวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายชวลิต ภูมิวัฒนานนท์
หรือ " น้องนนท์ " เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่าง 312 ซึ่งถูกน้ำป่าซัดร่างขณะเข้าช่วยชาวบ้านที่ติดในรถยนต์
จนตัวเองถูกน้ำป่าซัดตกคลองบ้านบึงเสียชีวิต ซึ่งนายชวลิต เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพระแม่มารีฯ
รุ่นปี 2549 ทางโรงเรียนขอขอบคุณครอบครัวของนายชวลิตที่ได้นำขนม มาแจกน้องๆ ที่โรงเรียน
ขอสดุดีความดีของนายชวลิต ภูมิวัฒนานนท์ และขอดวงวิญญาณขอจงไปสู่สุขคติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และเต้นเพลง Jingle Bell Rock
วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง
และเต้นเพลง Jingle Bell Rock เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความสนุกสนาน
ความสามัคคีกันภายในห้องเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการประกวด
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับจังหวัด
โดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมการแข่งขันในระดับห้องเรียน และคัดเลือกตัวแทนในห้อง
แข่งขันระดับโรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการขับขี่ปลอดภัย ( Honda Safety Riding)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า
และ หจก. สหฮอนด้า ประจวบฯ จัดกิจกรรมทำโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณครูวนิดา ขำคำ
คุณครูสุพจน์ เกิดทรัพย์ และลูกเสือ เนตรนารี
ที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการประกวด
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยจัดแข่งขันเป็นระดับห้องเรียน
กิจกรรมเตรียมผู้นำและผู้ประสานงานในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเตรียมผู้นำ
และผู้ประสานงานในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ค่ายมารีย์สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบการผูกเงื่อนต่างๆ ในวิชาลูกเสือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 สอบการผูกเงื่อนต่างๆ ในวิชาลูกเสือ ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบอ่านภาษาอังกฤษ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 สอบอ่านภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม เพลง Jingle Bell Rock
และเพลง We Wish You a Merry Christmas

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่สืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนชั้นอนุบาล และเนอสเซอรี่ แห่กระทงมาลอย
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้ ประเพณีไทยอันดีงาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนเรียนทำกระทง และแห่กระทงของแต่ละชั้นเรียน นำกระทงมาลอย
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบต่อไป
ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในห้องเรียน
และเห็นความสำคัญ เอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนเรียนทำกระทง และทำกระทง ด้วยตนเอง เด็กๆ ได้รับความรู้
แล้วยังช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ป.ม. ออมทรัพย์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหน้าโรงเรียน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบอ่านภาษาไทย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีการจัดการสอบอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยมีคณะกรรมการสอบอ่าน คือ คุณครูอัญชลี เทพสูตร คุณครูวรรณา พืชผล และคุณครูรพีพรรณ หอมชื่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมทัศนศึกษา
และกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ สำเร็จเสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์


ปิดกองลูกเสือ
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประมวลภาพอื่นๆ ในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมรอบกองไฟ
คืนวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี แสดงรอบกองไฟ
โดยมี คุณเตชิต  แสงสัตยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดกองลูกเสือ
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ลงทะเบียนลูกเสือ รับประทานอาหารเช้า พิธีเปิดกองลูกเสือ
และกิจกรรมนันทนาการ ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ฐานผจญภัย
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย 8 ฐาน
ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดกองลูกเสือ ท่องกฎและคำปฏิญาณ
พร้อมกิจกรรมนันทนาการ

คืนวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14