ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน ถวายเทียน
ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา

ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และสำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  มีวจนพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ซ้อมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ซ้อมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน
ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
วันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.).

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
โดยบูรณาการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan , Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย 

และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้มีวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร 
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
มอบพวงมาลัยให้รูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ
และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมระลึกถึงเดือนเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย 

และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมกันสวดเพื่อระลึกถึงเดือนเกิดของ คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี 
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดยมี นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์  ที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ 
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยบุคลากรครู  ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์  ที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ตรวจสุขภาพบุคลากรครู
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ 
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนทุกคน โดยมีคุณครูประจำชั้น
เป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

มุ่งเน้นการรักความเป็นไทย ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลือง ความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ การทำงานร่วมกัน

ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความสะอาดเรียบร้อย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับ กาโตะ วุ้น เยลลี่เชค
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี
ร่วมกับ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว กาโตะ
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเล่นเกมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14