ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมควันหลงจากเมืองทอง(วันวิทยาศาสตร์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมควันหลงจากเมืองทอง(วันวิทยาศาสตร์) เพื่อต่อยอดความรู้การศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนเรียนรู้ผ่านฝึกปฏิบัติจริง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันฟุตบอล
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 นักฟุตบอลโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแข่งขันฟุตบอล รุ่น 7 ปี รุ่น 9 ปี และ 12 ปี
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SPANN Sport Complex พุทธมณฑล สาย 4

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหลักสูตร
"ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"
ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รุ่น 2
จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ แบคคัล โฮม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
"
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ CASIO Training Workshop
" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในห้องเรียน "

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CASIO Training Workshop
"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในห้องเรียน"
จัดโดยบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ประเทศไทย)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
วันที่ 20-วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

<<โดย : Thanyaphak & patcharanee : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาราศาสตร์และอวกาศครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 19  สิงหาคม 2561 ครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาราศาสตร์และอวกาศครั้งที่ 1
ณโรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี 

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมแข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand
Pan Pacific Abacus Mental Arithmetic Association
 คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งงที่19
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมามารถทางการคำนวณ และภาษาอังกฤษ
เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นวิชาซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการเรียนและชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนได้มีสนามสอบ
ที่จะทดสอบทักษะพื้นฐานของตนเอง

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง
ที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

<<โดย : Kannika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
แม่ผู้ให้กำเนิด และผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ
ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปิดเดือนแห่งการระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
และเปิดเดือนแห่งการระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมป์ของโรงเรียน

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนระแม่มารีระจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมปิดเดือนแห่งการรลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
และเปิดเดือนแห่งการระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
โดยมีการวางพวงหรีดระลึกถึงคุณพ่อการ์โล และเผาจดหมายถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเดินริ้วขบวนออกจากบริเวณหน้ากองบัญชาการกองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14