ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน) Merry Christmas and Happy new year
วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง
เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.61
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย

<<โดย : Sarapee : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
 
วันพุธ ที่ 28- ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล (Siam Ocean World)
และอาร์ท อิน พาราไดซ์ กรุงเทพฯ (Art in Paradise Bangkok)

วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล (Siam Ocean World)
และอาร์ท อิน พาราไดซ์ กรุงเทพฯ (Art in Paradise Bangkok)
เป็นหนึ่งในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขัน Brain Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมการแข่งขัน Brain Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดห้องสมุดธรรมชาติ “ยอแซฟ” LET’ READ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดห้องสมุดธรรมชาติ “ยอแซฟ” LET’ READ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ปิดเดือนแห่งการระลึกถึงแม่พระ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีปิดเดือนแห่งการระลึกถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมิสชาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสเปิดเสกบ้านพัก
และโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีมิสชาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสเปิดเสกบ้านพัก
และโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไขยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนโดย นายชุมศักดิ์ ชุมนุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฟ้าขาว เกมส์ การแข่งขันกรีฑานักเรียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ฟ้าขาว เกมส์ การแข่งขันกรีฑานักเรียน จัดกิจกรรมโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มินิคอนเสิร์ตการกุศล
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล รายได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอมรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการอมรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
สังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง “คุณครูแบบอย่างแห่งคุณธรรม
เป็นผู้นำทางศิลธรรมให้กับนักเรียน” ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ชมการแสดงของคณะครู จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ คุณแม่ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
การปฏิบัติตามมาตรการนี้จะช่วย
ป้องกันโรค ที่มียุงลายเป็นพาหะทั้ง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
มุ่งเน้นไปที่การควบคุมยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์
และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยกลุ่มงานควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบประกาศนียบัตร ตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบประกาศนียบัตร
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น. แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน
วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ และการแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14