ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยนางนฤมล สีหนิธิโภคิน
และบริษัทบีโยริ ไทยแลนด์ จำกัด คุณภัชริ นิจสิริภัช และบริษัทพรสกุลทัวร์
ประธานเจ้าหน้าบริหารบริษัท NRE คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อวยพรคุณครู
และนักเรียนมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
วันเสาร์ ที่ 12 - วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 พัทยาเป็นการจำลองสถานที่เด่นๆ
ในแต่ละประเทศทั่วโลกไว้ภายในห้าง และเข้าชมเมืองน้ำแข็ง (Frost Magical ice of siam)
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร และคณะครู ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน
รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันขบวนพาเหรดนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางนานกิง หังโจว
เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry christmas and Happy new year
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน) Merry Christmas and Happy new year
วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง
เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.61
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
 
วันพุธ ที่ 28- ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล (Siam Ocean World)
และอาร์ท อิน พาราไดซ์ กรุงเทพฯ (Art in Paradise Bangkok)

วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล (Siam Ocean World)
และอาร์ท อิน พาราไดซ์ กรุงเทพฯ (Art in Paradise Bangkok)
เป็นหนึ่งในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116