ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีการนำเสนอโครงงาน รอบที่ 1 ตามการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(PROJECT-BASED LEARNING)
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การทำโครงงาน
ตามที่ตนเองสนใจ โดยเรื่องเลือกทำใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยนักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา
รวบรวม ความสนใจ ของผู้เรียน
2. กำหนดประเด็นปัญหา/ หัวข้อเรื่อง
3. กำหนดวัตถุประสงค์ 4. ตั้งสมมติฐาน 5. กำหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
6. กำหนดเค้าโครงของโครงงาน 7. ตรวจสอบสมมติฐาน
8.สรุปผลการศึกษาและการนำไปใช้
9. เขียนรายงานวิจัยแบบง่ายๆ 10. จัดแสดงผลงาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก  
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร ด้วยการชมการแสดงละคร
เรื่อง พระมหาชนก กับกลุ่มละคร ฅนทำคนดู
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วรรณคดีไทย ผ่านการแสดงละคร นักเรียนได้รับความสนุก และเข้าใจในบทละครมากขึ้น เป็นหนึ่งในกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีมิสซาฉลองแม่พระทรงบังเกิด  
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ 
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น.
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ 
การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกและปฏิบัติจริง ตั้งแต่การจัดสถานที่ การร้องเพลง รีวิวประกอบเพลงแม่พระ
การแสดงทั้งหมดนักเรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ โดยไม่ต้องแต่งตัวสวยงาม
 
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand
วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมแข่งขันจินตคณิต และภาษาอังกฤษโดย PAMA Thailand
Pan Pacific Abacus Mental Arithmetic Association
คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งงที่18
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมามารถทางการคำนวณ
และภาษาอังกฤษ
เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนและชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
อีกทั้งนักเรียนได้มีสนามสอบที่จะทดสอบทักษะพื้นฐานของตนเอง

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

<<โดย : Kannika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม  "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 - วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม  "สัปดาห์วิทยาศาสตร์"
โดยให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Scence show)
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์
   เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของนักเรียน
  และเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ
และโอกาสแก่นักเรียน ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร ที่ 22 พฤหัสบดี ที่ 24 และ ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ อิมแพค เมืองทองธานี Hall 2-8

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" 
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปีการศึกษา 2560
ได้เข้าร่วมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้ง
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย 
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้มีวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร 
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนำพวงหรีดไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


 

กำลังปรับปรุง

 

 

 ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116