ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน pramaeprachuab@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com (ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ (ROBOT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม (Innovative Inspiration for Kids)
ให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทดลอง ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และสนุกสนาน
กิจกรรมที่ให้นักเรียน ได้สร้างและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser) เสริมความรู้ด้านการสร้างหุ่นยนต์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบ และสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาหัวหินซาฟารี วัดตาลเจ็ดยอด และอุทยานราชภักดิ์ (ป.2-ป.6)
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินซาฟารีแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์ค
(Huahin safari & Adventure Park) วัดตาลเจ็ดยอด และอุทยานราชภักดิ์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
ได้เห็นสัตว์หลากหลาย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
แสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์แแห่ง สยาม 7 พระองค์
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาหัวหิน ซาฟารี (Huahin safari & Adventure Park)(อ.1-ป.1)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินซาฟารีแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์ค
(Huahin safari & Adventure Park) สำหรับนักเรียนอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด
ใกล้ชิดกับธรรมชาตินักเรียนเกิดความรู้พร้อมกับบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2566(NST Fair 2023)
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
(NST Fair 2023) ภายใต้แนวคิด For Bright and Creative Generations
ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG Model
(Bio - Circular - Green Economy) เพื่อให้นักเรียนเปิด

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์
คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ระดับชั้นอนุบาล) ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116