ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 จำนวน 48 รางวัล  
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน   
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 มกราคม 2561  ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส (สร้างที่อยู่พระเยซู)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการสร้างที่อยู่พระเยซู อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส
(เรียนรู้ห่อของขวัญ และและสร้างต้นคริสต์มาส)

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีการเรียนรู้ห่อของขวัญเพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
และสร้างต้นคริสต์มาส อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับ เบ๊น-โบ๊ท
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการการ์ตูนโทรทัศน์ เบ๊น-โบ๊ท จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ อนุบาล 1- 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก การดูแลสุขภาพ
และเล่นเกมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 24- วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีต้อนรับแม่พระฟาติมา
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีวจนพิธีต้อนรับพระรูปแม่พระฟาติมา  พิธีแห่แม่พระ และขอพรแม่พระ
โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
วันพฤหัสที่ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา   
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
และเดือนแห่งการระลึกถึงการสวดสายประคำถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ  เพื่อแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิการชาวไทย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา " การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน" 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วม ประชุมสัมมนา
" การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน"
  
ณ ห้องประชุม Convention Hall สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116