ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนทุกคน โดยมีคุณครูประจำชั้น
เป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

มุ่งเน้นการรักความเป็นไทย ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลือง ความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ การทำงานร่วมกัน

ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความสะอาดเรียบร้อย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับ กาโตะ วุ้น เยลลี่เชค
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี
ร่วมกับ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว กาโตะ
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเล่นเกมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา2561
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซู ณ บ้านพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
วันพุธ ที่ 8 มิถนายน 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสวดในกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซู ณ บ้านพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน ประจำการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน ประจำการศึกษา 2561 จากศูนย์ป้องกันสาธารณภัยประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับบริษัท A.P.P. FIRE SAFETY

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 2561
วันศุกร์ ที่ 25 วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561
เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี
ตามแนวทางผู้นำศาสนา และผู้นำประเทศ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

<<โดย : Sirawan,Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือตอนเช้า ตรวจระเบียบวินัย
คุณครูประจำชั้นพบนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูถาวร เฉลิมสิทธิ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูถาวร เฉลิมสิทธิ์
อดีตครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ สู่การปฏิบัติ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน ซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน เพื่อเลี้ยงอำลาซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏัติหน้าที่ ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดู ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
วันที่ 1,5 และ 6 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูและครอบครัวศึกษาดูงาน ณ สวนละไม บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จ.ระยอง
วันพุธ ที่ 2 - พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 คณะครูและครอบครัว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงาน ณ สวนละไม บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จ.ระยอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา
แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2"
วันที่ 1 เมษยน - 3 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล
กิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2"
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียน ได้ส่ง คุณครูฐิตยุต งอนรถ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล ในกิจกรรมครั้งนี้
ณ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Tritayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 พฤษภาคม ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2651 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116