ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมแสดงงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 
คุณสมชาย เสรีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี 

บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์   คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า  และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี  บริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์ และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 คณะครูและครอบครัวศึกษาดูงาน ณ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย  
วันเสาร์ ที่ 11- จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและครอบครัว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
  ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค
ศึกษางานพุทธศิลป์ ณ วัดร่องขุ่น
สักการะพ่อขุนเม็งรายเพื่อความเป็นสิริมงคล ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย
กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง
และภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Siwalak : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นาย จิรากร   เนาวบุตร (ศิษย์เก่ารุ่น 30) และนายกษิดิ์เดช   สวัสดิมงคล (ศิษย์เก่ารุ่น 30)
ออกทัวร์ สวนสัตว์เขาเขียว หาดบางแสน บริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ โดยบริษัทพรสกุลทัวร์
เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน
และร่วมพิธีปลงศพ

วันอาทิตย์ ที่ 22 และวันที่ 24 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ซิสเตอร์อนนท์ ศรีทน อธิการโรงเรียน
ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ และร่วมพิธีปลงศพ
และเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานศานติคาม จังหวัดนครปฐม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 "
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 "
ขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ รัหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบันเดียวกัน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเพื่อจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
วันอาทิตย์ ที่ 15 - จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โดยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนัเรียน
เดินทางไปจัดกิจกรรม
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี
ในระหว่างการเดินทางได้ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1
 สวนสัตว์ดุสิต โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ จ. พระนครศรีอยุธยา
วัดสมานรัตนาราม จ. ฉะเชิงเทรา

<<โดย : Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 13 - เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเซนต์กาเบียล สันติพัฒนา
ร่วมกับ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
พ.ต.อ. อำพล  อมรลักษณ์ปรีชา  
ผกก.สภ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร.ต.อ.ปรีชา บุญเกตุ รอง สว. ฝอ.1 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง
และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
( โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ปีที่ 4 )
วันอาทิตย์ ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชมมรดกโลกปราสาทวัดพู ชมน้ำตกไนแองการ่าเอเชีย(คอนพะเพ็ง) น้ำตกหลี่ผี ไร่ชา
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม ฯลฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116