ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
( โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ปีที่ 4 )
วันอาทิตย์ ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้คณะครูศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชมมรดกโลกปราสาทวัดพู ชมน้ำตกไนแองการ่าเอเชีย(คอนพะเพ็ง) น้ำตกหลี่ผี ไร่ชา
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม ฯลฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ

เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
การแสดงกำเนิดพระเยซู (ภาคภาษาอังกฤษ) ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น
และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484
กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื่องในงานสดุดีวีรชน 2484 เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9
 ทั้งนี้เพื่อสดุดีวีรชนรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละของ เหล่าวีรชน 8 ธันวาคม 2484

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 90 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  อมรมสุดยอดเทคนิคการสอน สำหรับครูยุคใหม่
(Excellent Teaching Techniques) Thailand Education

วันพฤหัสบดี ที่ 24- วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้ครูเข้าร่วมการอบรม สุดยอดเทคนิคการสอน สำหรับครูยุคใหม่
(Excellent Teaching Techniques) Thailand Education
โดยมีสาระในเรื่อง
เทคนิคการสอนสมัยใหม่ การเตรียมการสอน การประเมินผลนักเรียน
เทคนิคการสอนด้วยกระบวนการ Coaching
ณ ชั้น 4 MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
และบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ โดยทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
และบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ โดยทางโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมการทำดีด้วยกาย การทำดีด้วยวาจา และการทำดีด้วยใจ
และกล่าวถ้อยคำปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึง
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ และ มารีนปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้ และ ความสนุกเพลิดเพลิน
โดยเฉพาะนักเรียนได้ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ อย่างใกล้ชิด

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 17-วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฟาวน์ เทน ทรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง
ความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์จาเพื่อน
พี่น้อง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 17-วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฟาวน์ เทน ทรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง
ความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์จาเพื่อน
พี่น้อง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan & Wanpimon : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันที่ 1 ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ในกิจกรรมวันแรก ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

   พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียน
แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มี
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นประจำทุกวันจันทร์อยู่แล้ว

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116