ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
 การประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
การประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง สังคมเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน สร้างความเสถียรด้วยมือครู

ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ชมการแสดงของคณะครู  จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ คุณแม่ปราณี กำพุฒ  อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย KIDZANIA
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงสำหรับเด็ก ๆ
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านการสวมบทบาทสมมุต
เป็นอาชีพต่างๆมากกว่า 80 อาชีพดั่งที่ผู้ใหญ่เป็น ในเมืองคิดส์ซาเนีย
การสวมบทบาทสมมุตนั้นจะสามารถทำให้เด็กได้รู้จักกับการเติบโตอย่างแท้จริง
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีมิสซาฉลองแม่พระทรงบังเกิด 
วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ 
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น.
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ 
การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกและปฏิบัติจริง
ตั้งแต่การจัดสถานที่ การแสดงละคร 
การร้องเพลง รีวิวประกอบเพลงแม่พระ ออกแบบชุดแต่งกาย
การแสดงทั้งหมดนักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ โดยไม่ต้องแต่งตัวสวยงาม 
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Science and Technology Fair) 

วันอังคาร ที่ 23 และ วันพฤหัสบดี ที่ 25-วันศุกร์ 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559"

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี "

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายเยาวชนซาเลเซียน
วันศุกร์ ที่ 19-20 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน ในหัวข้อ "เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา
มีเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม "
ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จัดโดยคณะกรรมการอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน

นักเรียนเข้าค่ายทั้งหมด 8 คน ดังนี้ 1. เด็กชายธวุฒ สุขแสงทอง
2. เด็กชายธนภัทร จิ้มลิ้ม 3. เด็กหญิงอัจจิมา พงษ์ปราโมทย์ 4. เด็กหญิงศิลป์ศุภา มีมุข
5. เด็กหญิงจินดาพร ศิริวิโรจน์ 6. เด็กหญิงกุสรินทร์ ตุ้มทอง 7. เด็กหญิงปิยวรรณ ภูผา
8. เด็กหญิงโสรยา คงศร
ี และมีคุณครูสาลีวรรณ วัชรศักดิ์ไพศาล เป็นคุณครูผู้ดูแล

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
วันเสาร์ ที่ 13- วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครู ประกอบด้วย เรื่อง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมสอบถามรายวัน คณิตคิดในใจ การอ่านออก เขียนคล่อง สื่อสารถูกต้อง
สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งติดตาม เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
และหลักสูตรเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โดยมีอาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว บรรณาธิการบริหาร
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้แก่คณะครู ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
       และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมให้กับแม่ด้วยตนเอง ซึ่งมีการวางแผน
และจัดเตรียมงานภายในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี  
9 มิถุนายน 2559
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.59"

โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจ นิเทศ และติดตาม
การบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมีเป้าหมายติดตามการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนอื่น
ท้ังนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
website counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116