ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้ง
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย 
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้มีวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร 
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนำพวงหรีดไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเดือนแห่งการระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้ง
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย 
วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรมเดือนแห่งการรลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. วาดภาพเกี่ยวกับคุณพ่อการ์โล
2. ปั้นดินน้ำมัน 3. วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. สร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. ร้องเพลงเกี่ยวกับคุณพ่อการ์โล
6. แต่งกลอนระลึกถึงคุณพ่อการ์โล 7. ทำพวงหรีดระลึกถึงคุณพ่อการ์โล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี 
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ
ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน
ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา

ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
 
วันศุกร์ ที่ 16 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว

เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี
ตามแนวทางผู้นำศาสนา และผู้นำประเทศ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

<<โดย : Sirawan&Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2560  
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2560
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 3-อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 ครั้งที่ 4
และเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน
The International Youth Robot Competition 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560
ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบหุ่นยนต์ อันจะเป็นส่วนส่งเสริมในการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education 
โดยห่นยนต์ที่ทางโรงเรียนเข้าร่วม แข่งขัน มีดังนี้  
หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push-Push Junior) หุ่นยนต์แรลลี (Road Challenge)
และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (R-Sports Mission - Soccer)

จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning

วันศุกร์ ที่ 5- วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมี
อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว บรรณาธิการบริหาร 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นวิทยากร

ทั้งนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว 
และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้แก่คณะครู ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Saleewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116