ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน pramaeprachuab@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com (ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หรือ วันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทย
เป็นครั้งแรก เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้แก่เด็กและเยาวชนไทย กิจการลูกเสือ
ได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด เกิดคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และประเทศชาติ
เพราะการลูกเสือช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยเป็นผู้มีพฤติกรรมดี มีระเบียบ มีวินัย
มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

<<โดย : Thitiyut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมบะหมี่แสนอร่อย)
ศึกษาฉลากบะหมี่แต่ละชนิด ผ่านฐานต่างๆ  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการต้มน้ำ
อ่านค่าจากเทอร์มอมิเตอร์ จับเวลา การนำความร้อนของวัตถุแต่ละชนิด ชิม บะหมี่
บันทึกผล พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วาดภาพการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ขณะต้มน้ำ กิจกรรมเดียว จบทุกเรื่องเลย สนุกและอร่อย

<<โดย :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอวกาศ)
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
วางแผนการทำงาน สร้างโมเดล นำเสนอ และพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น

<<โดย :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมกระทะทอดไข่ไร้น้ำมัน)
เรื่องการถ่ายโอนความร้อน  โจทย์คือ เข้าป่าแล้วต้องทำกระทะทอดไข่ไร้น้ำมัน
แบบพกพาง่าย ทำสะดวก วางแผนการทำงานร่วมกัน สร้างชิ้นงาน ทดสอบ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  ประเมินตนเอง กินได้บ้าง หกบ้าง คว่ำกันไปบ้าง 
แต่ทุกๆอย่างคือการเรียนรู้

<<โดย :Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฟุตบอลโลก 2022 วิชาหุ่นยนต์(ROBOT) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สร้างหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1
เพื่อเรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อน  การใช้งานรีโมตคอนโทรล 
ใช้งานกล่องควบคุมฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย ร่วมกับเซนเซอร์
พร้อมกับทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต์ด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
ฝึกการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3)
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประชุมเพื่อรับทราบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาหุ่นยนต์(ROBOT) การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนรู้จักการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่

<<โดย :Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116