ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
มินิคอนเสิร์ตการกุศล
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล รายได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอมรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการอมรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
สังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง “คุณครูแบบอย่างแห่งคุณธรรม
เป็นผู้นำทางศิลธรรมให้กับนักเรียน” ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ชมการแสดงของคณะครู จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ คุณแม่ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
การปฏิบัติตามมาตรการนี้จะช่วย
ป้องกันโรค ที่มียุงลายเป็นพาหะทั้ง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
มุ่งเน้นไปที่การควบคุมยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์
และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยกลุ่มงานควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบประกาศนียบัตร ตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบประกาศนียบัตร
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ ร.ต.ท. สุชีระ อุ่นจิตต์ รองสารวัตรสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
โดยมีซิสเตอร์ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น. แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน
วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ และการแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมควันหลงจากเมืองทอง(วันวิทยาศาสตร์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมควันหลงจากเมืองทอง(วันวิทยาศาสตร์) เพื่อต่อยอดความรู้การศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนเรียนรู้ผ่านฝึกปฏิบัติจริง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันฟุตบอล
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 นักฟุตบอลโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแข่งขันฟุตบอล รุ่น 7 ปี รุ่น 9 ปี และ 12 ปี
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SPANN Sport Complex พุทธมณฑล สาย 4

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหลักสูตร
"ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"
ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รุ่น 2
จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ แบคคัล โฮม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
"
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ CASIO Training Workshop
" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในห้องเรียน "

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CASIO Training Workshop
"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในห้องเรียน"
จัดโดยบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ประเทศไทย)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
วันที่ 20-วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

<<โดย : Thanyaphak & patcharanee : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาราศาสตร์และอวกาศครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 19  สิงหาคม 2561 ครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาราศาสตร์และอวกาศครั้งที่1 ณโรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116